Rekonštrukcia RD Žilina

Detaily zákazky

Investor: Súkromný investor

Cena diela: 6.897,76 €

Miesto dodania: Žilina

Lehota na plnenie: 30 dní

Hodnotenie plnenia investora: uspokojivé, známka 100

Priemerný počet zamestnancov: 4

Rozsah: Búracie práce, murárske práce, oprava fasády