Enco Dubnica s.r.o. – Rekonštrukcia haly – 1. Etapa – Dubnica

Detaily zákazky

Investor: Enco dubnica s.r.o.

Cena diela: 81.186,45 €

Miesto dodania: Dubnica nad Váhom

Lehota na plnenie: 60 dní

Hodnotenie plnenia investora: uspokojivé, známka 100

Priemerný počet zamestnancov: 6

Rozsah: Epoxidové podlahy, maliarské práce, murárske práce, transport vybavenia výrobnej dielne