Kinex Bytča – vybúranie otvoru v hale M5 – Bytča

Detaily zákazky

Investor: KINEX BEARINGS

Cena diela: 11.273,06 €

Miesto dodania: Bytča

Lehota na plnenie: 15 dní

Hodnotenie plnenia investora: uspokojivé, známka 100

Priemerný počet zamestnancov: 5

Rozsah: Demontáž výplne otvorov, búracie práce, betonáž nábehovej rampy, úpravy ostení