Zdravý svet s.r.o. – Prestavba energobloku na sídlo firmy – Považská Bystrica

Detaily zákazky

Investor: Zdravý svet s.r.o.

Cena diela: 787.698,73€

Miesto dodania: Považská Bystrica

Lehota na plnenie: 365 dní

Hodnotenie plnenia investora: uspokojivé, známka 100

Priemerný počet zamestnancov: 12

Rozsah: Komplexná prestavba budovy na sídlo firmy – búrácie práce, murárske práce, VZT, ELI, ÚK, spevnené plochy, SDK, dokončovacie práce, maľby, zariaďovacie predmety