REFERENCIE 2022

NSP PB – Oprava oceľového prístrešku – odstránenie havarijnej situácie – Považská Bystrica

Základná škola Slovenských partizánov – Oprava sociálnych zariadení – pavilón A

Detaily zákazky

5. ZŠ – Základná škola Slovenských partizánov – AL Priečka – Považská Bystrica

Detaily zákazky

Oprava časti objektu bývalej SOŠ sklárskej Lednické Rovne

Detaily zákazky

ENCO Dubnica s. r. o. – Rekonštrukcia prístrešku – Dubnica

Detaily zákazky

Súkromný investor – RD Spevnené plochy – Považská Bystrica

Detaily zákazky

Mesto PB Rekonštrukcia oplotenia MŠ Praznov – čelná strana

Detaily zákazky

Rekonštrukcia RD Žilina

Detaily zákazky

Enco Dubnica s.r.o. – Rekonštrukcia haly – 1. Etapa – Dubnica

Detaily zákazky

Kinex Bytča – vybúranie otvoru v hale M5 – Bytča

Detaily zákazky

Gymnázium PU – Rekonštrukcia hygienických zariadení v budovách B a E – Púchov

Detaily zákazky

Zdravý svet s.r.o. – Prestavba energobloku na sídlo firmy – Považská Bystrica

Detaily zákazky