O FIRME

Spoločnosť AU – STAV, s.r.o. vznikla v roku 2003, a to ako prechod zo živnostníckeho prostredia do spoločnosti s ručením obmedzeným.

Jej história však siaha až do roku 1992, keď bola založená ako živnostnícka firma.

Na základe mnohoročných skúseností, ktoré boli nadobudnuté na Slovenskom, Nemeckom a Českom trhu, prišla so zámerom stavať, budovať, modernizovať a obchodovať s partnermi kvalitne, komplexne, ekologicky za serióznu sumu v stanovených termínoch.

Naša spoločnosť v rámci zvyšovania odbornosti a kvality má vybudovaný, zdokumentovaný a zavedený systém manažérstva kvality podľa: STN EN ISO 9001:2001/EN ISO 9001:2000 a osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov v oblasti pozemných stavieb „stavebný dozor a stavbyvedúci“.

Za viac ako 20 rokov pôsobnosti firmy na trhu sa podarilo vybudovať pevný kolektív, ktorý má veľké skúsenosti v oblasti stavebníctva vedenia a uskutočňovania stavieb a v oblasti manažmentu.

Súčasný trend a vývoj firmy AU – STAV, s.r.o. nasvedčuje tomu, že firma bude aj v budúcnosti významným a dôveryhodným partnerom pre potencionálnych investorov na Slovensku a v zahraničí.