HISTÓRIA

Predchodcom firmy AU – STAV, s.r.o. bola firma Jozef Augustín, ktorá vznikla v roku 1993 ako fyzická osoba, jej hlavným predmetom pôsobnosti bola oblasť stavebníctva, obchodu a sťahovanie veľkorozmerových strojov a nadrozmerných nákladov. Firma mala sídlo na adrese: Dedovec 1757/275, Považská Bystrica.

Nakoľko obrat firmy v posledných rokoch rástol a rastie v priemere o 20% a svoje aktivity chceme naďalej rozvíjať v marci v roku 2003 sme založili firmu AU – STAV, s.r.o., ktorou pokračujeme a chceme pokračovať v doterajšej práci. Firma Jozef Augustín zanikla v roku 2007. AU – STAV, s.r.o. vznikla ako právnická osoba 07.03.2003. Firma má sídlo na adrese: Zámostie 182, Považská Bystrica v novovybudovaných priestoroch firmy.

Hlavnou pôsobnosťou firmy ostala oblasť stavebníctva, obchodu a transport veľkorozmerných strojov a nadrozmerných nákladov. V oblasti stavebníctva sme zameraný na komplexné realizovanie stavieb občianskej vybavenosti, polyfunkčné objekty, rekonštrukčné a búracie práce, rodinné domy, parkoviská a prístupové komunikácie, inžinierske siete, priemyselné podlahy hladených a metličkových betónov. V oblasti obchodu je predmetom našej činnosti rôzne sprostredkovanie činností, prenájom strojov a zariadení, lešenia a šalungov.

Našou druhou najrozšírenejšou činnosťou je transport veľkorozmerných niekoľko tonových strojov a nadrozmerných nákladov, kde máme niekoľko ročné skúsenosti i v zahraničí. V súčasnosti rozvoj firmy napreduje či po kvalitatívnej stránke tak aj v materiálovej vybavenosti našej firmy. Pôsobnosť firmy je prevažne na území Slovenskej a Českej republiky a sčasti aj v Rakúsku.