Základná škola Slovenských partizánov – Oprava sociálnych zariadení – pavilón A

Detaily zákazky

Investor: Základna škola Slovenských partizánov

Cena diela: 27.157,00 €

Miesto dodania: Považská Bystrica

Lehota na plnenie: 22 dní

Hodnotenie plnenia investora: uspokojivé, známka 100

Priemerný počet zamestnancov: 6

Rozsah: Komplexná oprava sociálnych zaradení