Mesto PB Rekonštrukcia oplotenia MŠ Praznov – čelná strana

Detaily zákazky

Investor: Mesto Považská Bystrica

Cena diela: 12.599,54 €

Miesto dodania: Považská Bystrica

Lehota na plnenie: 30 dní

Hodnotenie plnenia investora: uspokojivé, známka 100

Priemerný počet zamestnancov: 4

Rozsah: búracie práce, výkopové práce, betonáž základov, plotový múrik z DT tvárnic, systémové oplotenie z 2D dielcov