Gymnázium PU – Rekonštrukcia hygienických zariadení v budovách B a E – Púchov

Detaily zákazky

Investor: Gymnázium Púchov

Cena diela: 120.690,99 €

Miesto dodania: Púchov

Lehota na plnenie: 120 dní

Hodnotenie plnenia investora: uspokojivé, známka 100

Priemerný počet zamestnancov: 7

Rozsah: Komplexná oprava sociálnych zaradení