Oprava časti objektu bývalej SOŠ sklárskej Lednické Rovne

Detaily zákazky

Investor: Trenčiansky samosprávny kraj

Cena diela: 61.178,82 €

Miesto dodania: Lednické Rovne

Lehota na plnenie: 42 dní

Hodnotenie plnenia investora: uspokojivé, známka 100

Priemerný počet zamestnancov: 7

Rozsah: Výmena časti rozvodov ÚK, odstránenie havarijnej sitácie na rozvodoch ÚK, výmena vykurovacích telies, výmena zariaďovacích predmetov ZTI, maliarské práce, murárske práce