ENCO Dubnica s. r. o. – Rekonštrukcia prístrešku – Dubnica

Detaily zákazky

Investor: Enco dubnica s.r.o.

Cena diela: 12.533,78 €

Miesto dodania: Dubnica nad Váhom

Lehota na plnenie: 30 dní

Hodnotenie plnenia investora: uspokojivé, známka 100

Priemerný počet zamestnancov: 4

Rozsah: výkopové práce, betonáže základov, dodávka a montáž oceľovej konštrukcie prístrešku spolu s krytinou