Súkromný investor – RD Spevnené plochy – Považská Bystrica

Detaily zákazky

Investor: Súkromný

Cena diela: 7.746,68 €

Miesto dodania: Považská Bystrica

Lehota na plnenie: 30 dní

Hodnotenie plnenia investora: uspokojivé, známka 100

Priemerný počet zamestnancov: 4

Rozsah: výkopové práce, násypy zo ŠD, dodávka a montáž obrubníkov a palisád, dodávka a montáž zámkovej dlažby, betonáž terasy