5. ZŠ – Základná škola Slovenských partizánov – AL Priečka – Považská Bystrica

Detaily zákazky

Investor: Základna škola Slovenských partizánov

Cena diela: 4.155,46 €

Miesto dodania: Považská Bystrica

Lehota na plnenie: 10 dní

Hodnotenie plnenia investora: uspokojivé, známka 100

Priemerný počet zamestnancov: 3

Rozsah: Dodávka + montáž AL steny spolu s úpravou otvoru