REFERENCIE 2016 – 2007

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 – 2007

Rok 2016

 • Veľkosklad potravín obchodného reťazca, Záborské – modernizácia
 • Rekonštrukcia a modernizácia výťahov v lôžkovej časti NsP Považská Bystrica
 • Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – Lipa, Kostolná – Záriečie, budova B – zateplenie
 • Mesto Trenčín, Ul. Opatovská – vybudovanie chodníka
 • Komplexná rekonštrukcia operačného sálu ORL vrátane technologického vybavenia, NsP Považská Bystrica
 • Úprava podlahy v hale M1 v areáli KINEX, a.s. Bytča
 • Sťahovanie strojov, KINEX, a.s. Bytča
 • Oprava sociálneho zariadenia Gynekológia NsP Považská Bystrica

Rok 2015

 • Rekonštrukcia a reprofilizácia urgentného príjmu – stavebná časť NsP Považská Bystrica
 • Predajňa potravín obchodného reťazca, Trenčín – pekáreň
 • Predajňa potravín obchodného reťazca, Nové Zámky – modernizácia predajne
 • Predajňa potravín obchodného reťazca, Nové Zámky – prístavba výkupu fliaš a pekárne
 • Predajňa potravín obchodného reťazca, Zvolen – modernizácia predajne a parkoviska
 • Stavebné úpravy na SPŠ Myjava

Rok 2014

 • Modernizácia filiálky obchodného reťazca, Martin
 • Modernizácia filiálky obchodného reťazca, Kežmarok

Rok 2013

 • Rekonštrukcia budovy bývalá MAKYTA – Bytča, ul. S. Sakalovej (podlahy výrobnej haly, fasáda, administratívna budova)
 • Transport stroja (Liptovský Mikuláš – Námestovo), BLISS-BRET, a.s.
 • Oprava dvoch sociálnych zariadení – Detský domov Ilava – Klobušice
 • Modernizácia železničnej trate Trenčianska Teplá – Beluša
 • Oprava mäsovýroby Paldi – Diviaky nad Nitriciou

Rok 2012

 • ENCO a.s., Dubnica nad Váhom, rekonštrukcia podlahy – epoxidové podlahy
 • UNITECH s.r.o., P. Bystrica, rekonštrukcia predajne
 • Súkromný investor, Bratislava, rodinný dom
 • MIDOPO, s.r.o., rekonštrukcia výrobnej haly, výstavba oplotenia, priemyselné podlahy
 • BCI, a.s., – stavebné práce na stavbách: hypermaret TESCO na obvodovej ulici v Žiline, obchodný dom Kaufland v Čadci, Obchodné centrum SALLER v Čadci, Obchodný dom Kaufland v Partizánskom
 • AU-STAV, s.r.o., rekonštrukcia a nadstavba montážnej haly
 • Presťahovanie skladov Správy štátnych hmotných rezerv SR zo skladu v Liptovskom Mikuláši do priestorov v Krase na Kysucou.

Rok 2011

 • ENCO a.s., Dubnica nad Váhom, prístavba rampy
 • MIDOPO s.r.o, P. Bystrica, priemyselná podlaha
 • FAURECIA Slovakia s.r.o., prevádzka Košice, premiestnenie strojov a technológii celej výroby do novovybudovaných priestorov spoločnosti
 • K.B.K. spol s.r.o., Čadca: rekonštrukcie predajní mäsa
 • IMC s.r.o., P. Bystrica, presun dovezených strojov v areáli IMC
 • JUDr. Jozef Augustín – výstavba rodinný dom Žilina – Budatín

Rok 2010

 • Liptovské strojárne a.s. – presun ohraňovacieho lisu z Martina do L. Mikuláša 48 t.
 • CCN Casting s.r.o. PB – presun 3ks horizontálnych fréz 9 t.
 • CCN Casting s.r.o. PB – presun 8ks vertikálnych píl 8 t.
 • SACA a.s. LM – presun ohraňovacieho lisu 12 t.
 • Domov dôchodcov PB – opravy malieb, náterov a dlažieb
 • Kúpele Nimnica a.s. – betonárske práce, rekonštrukcia sociálnych zariadení, oprava obkladov a dlažieb – Balneoterapia
 • TK Slovan Bratislava – vybudovanie VIP šatní, rekonštrukcia strechy
 • BCI a.s. – stavebné práce na stavbe Lidl Trenčín
 • OÚ – Kopčany – Rekonštrukcia centrálnej časti (námestia) obce Kopčany
 • Dial s.r.o. ZA – obklady a dlažby na obchodno-zábavnom centre MIRAGE Žilina
 • AU – STAV s.r.o. – rekonštrukcia skladových priestorov, oprava spevnených plôch

Rok 2009

 • FUSO Industries Ltd. s.o.z. P.B. – oprava omietok, epoxidová podlaha
 • BCI a.s. ZA – stavebné práce na stavbe BUSINESS centrum Trnava
 • DT – DATATHERM s.r.o. – šachta šikmého dopravníka a základy pod hydraulickú podlahu, Nižná
 • OÚ – Kopčany – Zateplenie a rekonštrukcia Základnej školy Kopčany
 • Ing. Milan Kubina, Phd. – výstavba rodinný dom Žilina – Budatín
 • DT – DATATHERM s.r.o. ZA – priemyselná podlaha kotolňa 1000 m2, Nižná
 • DT – DATATHERM s.r.o. ZA – spevnené plochy, priemyselný betón 5000 m2, Nižná
 • Domov dôchodcov PB – rekonštrukcia kúrenia, výmena radiátorov

Rok 2008

 • FUSO Industries Ltd. s.o.z. P.B. – rekonštrukcia výrobnej haly, omietky a maľby
 • FUSO Industries Ltd. s.o.z. P.B.- rekonštrukcia priemyselnej podlahy vo výrobnej hale 4200m2
 • Domov sociálnych služieb Kostolná – Záriečie -rekonštrukcia kuchyne, včetne gastronomického zariadenia.
 • DT – DATATHERM s.r.o. ZA – betónové základy pod hydraulickú podlahu, SAS Tlmače
 • DT – DATATHERM s.r.o. ZA – oprava spevnených plôch, sídla firmy Teplička nad Váhom
 • BIO PALIVO N. Dubnica – vytvorenie vrátnice
 • SUNGWOO HITECH SLOVAKIA s.r.o. ZA – rekonštrukcia oplotenia, oprava spevnených plôch
 • DT DATATHERM s.r.o. ZA – vytvorenie odvodu dažďových vôd z plochy – SAS Tlmače

Rok 2007

 • presťahovanie strojnej linky cca 65t na výrobu meď. drôtu pre firmu Meď povrly a.s.
 • oplotenie parkoviska Meď povrly s.r.o.
 • betónovanie bet. pätiek pod výrobnú halu pre firmu Datatherm s.r.o.
 • betónovanie parkoviska 6000m2 pre firmu Auto ales DCA (hladený betón)
 • betónovanie spevnených plôch cca 6000 m2 pre firmu Thermonova a.s. (hladený betón)
 • prestavba administratívnych priestorov pre firmu Thermonova a.s.
 • parkovisko zo zámkovej dlažby pre firmu Thermonova a.s.
 • rekonštrukcia mestskej fontány Nová Dubnica
 • pokladanie zámkovej dlažby na chodníkoch kúpaliska Veronika Rajec
 • novostavba sociálnych zariadení kúpalisko Veronika Rajec
 • vybudovanie kafilérnej miestnosti pre firmu Genetik farm s.r.o.
 • oplotenie výrobnej haly 1000 m pre firmu Raven a.s.
 • vybudovanie spevnených plôch 3000 m2 pre firmu Raven a.s.
 • znižovanie stropných podhľadov kancelárske priestory haly výroby firmy Raven a.s.
 • oprava cestných prechodov cez koľaje pre kamióny v areály firmy Raven a.s.
 • rekonštrukcia vrátnice pre firmu Raven a.s. v Brne
 • vybudovanie základových pätiek pod nákladnú váhu Raven a.s. Brno
 • sťahovanie 3 x 15t strojov pre Liptovské strojárne
 • pod dodávka pre firmu BCI a.s. na stavbách v Pov. Bystrica, Žilina, Bytča
 • okrasné oplotenie firmy LutransMetal s.r.o.
 • oplotenie firmy UDOS s.r.o.
 • novostavba 3 podlažného dvoj domu v Trenčíne
 • betónovanie priemyselných podláh pre firmu MIDOPO s.r.o. vo výrobnej hale