REFERENCIE 2021

Autobusová stanica a zázemie SAD Ilava

Detaily zákazky

Spevnené plochy – Bytča

Rekonštrukcia skladových priestorov areál ZVS ENCO – Dubnica nad Váhom

Základná škola Slovenských partizánov – Oprava sociálnych zariadení – pavilón E (5 ZŠ)

Detaily zákazky

Odstránenie havarijnej situácie strechy – Lednické Rovne

Prístavba jedálne a dennej miestnosti – Považská Teplá

Detaily zákazky

Stavebná pripravenosť pre inštaláciu K14 – GGE – Považská TEPLÁREŇ

Detaily zákazky

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia CSS – Lipovec – Horné Srnie

Detaily zákazky

Rekonštrukcia oceľového prístrešku pre RZP – Považská Bystrica

Detaily zákazky

Vybudovanie výťahu – Gymnázium Prievidza

Detaily zákazky

Príjazdová komunikácia z pancierovej podlahy – Hliník nad Váhom

Detaily zákazky

Spevnené plochy a parkovisko – ASAS – 2. etapa

Detaily zákazky

Betónová plocha z priemyselnej pancierovej podlahy – GGE – Považská TEPLÁREŇ

Detaily zákazky

Rozšírenie prístrešku ZVS ENCO – Dubnica nad Váhom

Rekonštrukcia oceľového prístrešku NsP – Považská Bystrica