REFERENCIE 2017

Rekonštrukcia RD pre ZVS ENCO – Dubnica nad Váhom

Detaily zákazky

Výstavba monolitickej dvojgaráže – Horný Lieskov

Detaily zákazky

Verejné športovisko Nábrežná, Trenčín

Detaily zákazky

Stavebná pripravenosť pre rozšírenie kúpeľného štúdia Považská Bystrica – FAJTH

Detaily zákazky

Vybudovanie sociálnych zariadení ZVS ENCO – Dubnica nad Váhom

Detaily zákazky

Sťahovanie strojov KINEX BEARING, a. s.

Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS – LIPA, Kostolná – Zárečie, budova B – vykurovanie

Detaily zákazky

Komplexná rekonštrukcia bývalého kožného oddelenia na geriatické oddelenie NsP Považská Bystrica

Detaily zákazky

Sťahovanie strojov IMC Slovakia Považská Bystrica