REFERENCIE 2020

Rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne – Púchov

Detaily zákazky

Kontaktný zatepľovací systém bytového domu – Žilina

Detaily zákazky

Oprava havarijnej situácie kanalizácie BANCO – Považská Bystrica

Výstavba zimnej záhrady a skúšobne – Považská Teplá

Detaily zákazky

Rekonštrukcia pivničných priestorov na wellness – Žilina

Vybudovanie prípojky vody pre areál strednej a vysokej školy – Púchov

Detaily zákazky

Spevnené plochy a parkovisko ASAS – 1. etapa

Detaily zákazky

Rekonštrukcia výťahov SŠŠ – Trenčín

Detaily zákazky

Rekonštrukcia výťahov CSS – Chmelinec

Detaily zákazky

Dokončovacie práce RD – Hliník nad Váhom

Detaily zákazky